Akademia Rozwoju Lokalnego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PO_FIO.jpgAKADEMIA ROZWOJU LOKALNEGO „Projekt: Aktywne Społeczności Warmii i Mazur ”

Termin - wrzesień – grudzień 2015
Miejsce - Ośrodek Szkoleniowo-Integracyjny Dobra Siła, Stare Juchy,  Kacze Bagno-Miejsce Inicjatyw Pozytywnych,

Zgłoszenia e-mailowe na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przyjmujemy do 25.08.2015.

Grupa szkoleniowa: 15 osób
Dlaczego warto wziąć udział w szkole:
Akademia jest programem szkoleniowym, umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania społeczności lokalnych, diagnozowania problemów i potrzeb, aktywizowania i mobilizowania do działania mieszkańców, tworzenia sieci współpracy - koalicji i partnerstw lokalnych, projektowania zmiany społecznej, realizacji inicjatyw rozwoju lokalnego. Akademia będzie pokazywała jak budować partnerskie grupy inicjatywne, które planują rozwój lokalny i podejmują się realizacji wspólnych inicjatyw, w oparciu o potrzeby społeczne oraz z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Będzie kładła także duży nacisk na partycypację obywatelską i włączanie społeczności lokalnej w procesy decyzyjne. Koncepcja Akademii powstała w oparciu o pragnienie, aby ci którzy chcą pracować w społecznościach i ze społecznościami, robili to w najlepszy możliwy sposób. Skupiamy się nie tylko na przekazaniu wiedzy i narzędzi do pracy z drugim człowiekiem czy grupą, ale również odpowiedniego podejścia do potrzeb i możliwości lokalnych społeczności.

Cel:
Zwiększenie kompetencji uczestników Akademii w zakresie wspierania społeczności lokalnych w ich rozwoju.
Cele szczegółowe:
•    wzmocnienie  kompetencji oraz rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb społecznych,
•    wzmocnienie  kompetencji oraz rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie angażowania partnerów i mieszkańców,
•    wzmocnienie kompetencji oraz rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania inicjatyw lokalnych,
•    aktywizacja uczestników/czek do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego.
Do kogo skierowana jest oferta Akademii: 15 osób
•    pracownicy ośrodków pomocy społecznej, gminnych ośrodków kultury, bibliotek publicznych, świetlic i.in. instytucji, które starają się tworzyć ciekawą przestrzeń dla swoich beneficjentów,
•    liderzy organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, którzy pracują na rzecz swoich lokalnych społeczności,
•    pasjonaci, którzy prowadzą różne działania animacyjne i aktywizują mieszkańców wsi i miast Warmii i Mazur do działania.
Szkoła adresowana jest do osób, które:
•    pracują w środowiskach lokalnych
•    swoją przyszłość chcą związać z animacją społeczną
•    chcą pracować z pasją jako profesjonaliści w swojej branży
•    mają dużą motywację do rozwoju osobistego
•    chcą nauczyć się, w jaki sposób efektywnie wspierać innych
•    chcą nauczyć się metod i narzędzi pracy animatora
•    chcą nauczyć się jak tworzyć i realizować projekty animacyjne
•    chcą nauczyć się jak tworzyć i wspierać partnerstwa lokalne
•    chcą rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne
Kompetencje: Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą
•    Znali i rozumieli ideę i cele animacji społecznej,
•    Wiedzieli na czym polega proces grupowy i skuteczna komunikacja oraz praca zespołowa,
•    Potrafili korzystać z narzędzi diagnozowania potrzeb społeczności lokalnych i budowania map zasobów i potrzeb,
•    Wiedzieli jakie narzędzia stosuje się w pracy ze społecznościami lokalnymi,
•    Znali zasady mobilizowania innych do działania,
•    Znali ideę i zasady tworzenia koalicji i partnerstw lokalnych.

PROGRAM: 5 sesji weekendowych
Moduł 1 – Komunikacja interpersonalna.
Moduł 2 – Mobilizowanie i angażowanie do działania.
Moduł 3 – Diagnoza potrzeb społecznych.
Moduł 4 –  Inicjatywy i projekty animacyjne.
Moduł 5 – Koalicje i partnerstwa lokalne. Ewaluacja działań w społeczności.

Zapewniamy:
•    Pracę z doświadczonymi trenerami i trenerkami
•    Atmosferę sprzyjającą uczeniu się
•    Materiały szkoleniowe i potrzebne sprzęty
•    Opiekę lidera procesu edukacji
•    Pełne wyżywienie oraz nocleg w ośrodku przeznaczonym tyko dla uczestników/czek w czasie szkoły
•    Bufet kawowy w czasie przerw
•    Posiłki wegetariańskie i vegańskie (po uprzednim zgłoszeniu)


Harmonogram AKADEMII:
TEMATYKA SZKOLENIA     TERMIN    MIEJSCE
Podstawy komunikacji interpersonalnej, proces grupowy, role w grupie, praca w zespole. Rozwiązywanie konfliktów.    11-13 września     STARE JUCHY
Jak aktywizować ludzi do działania? Jak mobilizować społeczność lokalną? Jak uniknąć syndromu „samotności lidera”?    2-4 października     KACZE BAGNO
Diagnoza - narzędzia badawcze do samodzielnego stosowania w codziennej pracy ze społecznościami lokalnymi.    23-25 października     KACZE BAGNO
Projekty animacyjne. Koło projektu. Czy zawsze potrzebne są pieniądze na inicjatywy lokalne? Skąd wziąć pieniądze jak już ostatecznie są niezbędne.     13-15 listopada     STARE JUCHY
Facylitacja procesu tworzenia partnerstw. Jak budować trwałe lokalne koalicje i sieci współpracy. Jak się dowiedzieć,  jakie efekty przyniosły nasze działania.    11-13 grudnia     STARE JUCHY

Lider Procesu Edukacji:
Odpowiada za przygotowanie i organizację programu szkoły, jest obecny na każdych zajęciach, współpracuje z trenerami, opiekuje się grupą, przekazuje uczestnikom wszystkie potrzebne informacje, utrzymuje stały kontakt z grupą i trenerami.


Piotr Omalecki: - z wykształcenia prawnik, absolwent szkoły trenerów STOP oraz Szkoły Animacji Społecznej CAL. Doradca i animator ROEFS w Ełku (2010-2014), koordynator Programu Działaj Lokalnie w powiecie ełckim, animator w Programie Rozwoju Bibliotek, facylitator procesów konsultacyjnych w Programie PZU Trasy Zdrowia, moderator procesu wdrażania modelu kontraktacji usług JST dla NGO, trener, ekspert, doradca w wielu projektach współfinansowanych ze środków UE, członek Rady Pożytku Publicznego w Ełku, wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Dobra Siła, były pracownik administracji samorządowej. Obecnie związany ze Stowarzyszeniem STOPA z Ełku, działającego w obszarze aktywizacji obywatelskiej i wpierania organizacji pozarządowych, grup nieformalnych.
Trenerzy/rki:

Ania Łebek-Obrycka z wykształcenia animatorka społeczno-kulturowa, absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, dyrektorka Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie. Ekspertka z zakresu pracy animacyjnej oraz partnerskiej w środowiskach lokalnych z wieloletnim doświadczeniem trenerskim. Przez wiele lat zaangażowana w tworzenie modelowych rozwiązań pobudzania społeczności lokalnych m.in. model miejscowości tematycznej wraz z jej indywidualną ścieżką pracy animacyjnej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności, narzędzi i metod pracy animatora oraz lidera, tworzenia projektów animacyjnych, budowania partnerskich relacji z otoczeniem a także współpracy międzysektorowej oraz pracy z młodzieżą.

Małgorzata Woźna animatorka społeczna, trenerka i coach. Ukończyła  Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych (certyfikat I stopnia) oraz  coaching na SWPS. Zawodowo zajmuje się oswajaniem zmiany - w społecznościach, na sali szkoleniowej i w gabinecie coacha.  Przeprowadziła ponad 300 godzin szkoleń poświęconych komunikacji, pracy  ze społecznościami, tworzenia projektów animacyjnych.
Karol Paszkowski trener, moderator, coach, animator. Pracuje z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, pracownikami młodzieżowych oraz grupami nieformalnymi. Prowadzi szkolenia rozwoju osobistego oraz umiejętności społecznych (zarządzanie zespołem, praca zespołowa, tworzenie i realizacja projektów społecznych). Realizator, twórca projektów społecznych, kampanii oraz procesów edukacyjnych. Ukończył Pedagogikę Ogólną na UWM, Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi na Collegium Civitas, Politykę Społeczną na UwB, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkołę Coachów Inicjatyw Młodzieżowych oraz Szkołę Moderatorów PROW. Głęboko przekonany o tym, że każdy człowiek, każda grupa i każda społeczność może osiągnąć więcej…

Zbigniew Mieruński trener, superwizor, animator społeczno-kulturalny, ekspert ds. rozwoju lokalnego i animacji społecznej, ponad 15-letnie doświadczenie trenerskie, przeprowadzenie ponad 2000 godzin szkoleniowych, z zakresu: diagnoza zasobów i potrzeb, partnerstwa lokalne, planowanie strategiczne samorządów i instytucji kultury, pisanie projektów, aktywizacja społeczności lokalnych, organizowanie społeczności lokalnej, ewaluacja projektów i programów oraz wielu innych z zakresu szeroko rozumianego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Lokalna praca doradcza i szkoleniowa dla potrzeb projektów w obszarze partycypacji społecznej, lokalnych polityk kultury, organizowania zespołów zadaniowych. Współpraca trenerska z Partnerami zagranicznymi - Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdowa, Ukraina i Gruzja. Od 1998 roku związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Wieloletni dyrektor Domu Kultury w Gołdapi. Pomysłodawca i realizator kilkudziesięciu projektów kulturalnych i społecznych na Mazurach. Prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny działającego na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego i ekonomicznego północno-wschodnich Mazur. Artysta – maluje, rysuje, tworzy obiekty artystyczne. Właściciel Pracowni Sztuki Społecznej.

Źródło:

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1654211.html