Zwierzno pięknieje

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PO_FIO.jpgCharakterystyka piątego projektu realizowanego w ramach mikrodotacji Warmia Mazury Lokalnie 2015 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:

Wnioskodawca: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZWIERZNIE

Grupa nieformalna: RAZEM DLA ZWIERZNA

Nazwa Projektu: „ZWIERZNO PIĘKNIEJE”

Kwota umowy: 7.154 zł

Kwota dofinansowania: 4.654 zł

Okres realizacji umowy: 01.04.2015 r.- 30.08.2015 r.

Opis projektu: Projekt „ Zwierzno pięknieje”.

Zgodnie z założeniami projektu zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy wiele działań, które miały na celu zintegrowanie naszej lokalnej społeczności.

Postawiliśmy wiatę przy świetlicy wiejskiej i pomalowaliśmy ją. Dokończyliśmy ogrodzenia przy bibliotece i przy świetlicy wiejskiej. Zostały zasadzone kwiatki na placach rekreacyjnych.

We wiacie „Senioritka” odbyła się majówka  seniorów, którzy co środa mają swoje spotkania w bibliotece. W maju zorganizowaliśmy Dzień Strażaka, a w czerwcu znakomicie udał się nam Dzień Dziecka. Tego dnia dla dzieci przygotowane były konkursy z nagrodami a na zakończenie wspólne ognisko. W czerwcu zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy IV Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego. Na pikniku gościliśmy wiele organizacji pozarządowych, co zaowocowało nawiązaniem nowych kontaktów i zrodziło nowe kierunki działania dla naszej wsi.

W czerwcu i lipcu pracowaliśmy nad polbrukiem w dwóch wiatach. Dzięki zaangażowaniu naszych mieszkańców prace szły w dobrym tempie. Zostały ułożone obrzeża, usypana podsypka końcowym etapem było układanie polbruku. Założone cele zostały zrealizowane i mamy nadzieję, że te działania przyniosą korzyści naszej społeczności.  

OSP Zwierzno Aldona Adamowicz

Stanisława Pańczuk

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Punkt Animacyjno-Doradczy w Elblągu

PO FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE