Dobrze dla Dobrego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PO_FIO.jpg
Charakterystyka trzeciego projektu realizowanego w ramach mikrodotacji Warmia Mazury Lokalnie 2015 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:
Wnioskodawca: Grupa Nieformalna „DOBRZE DLA DOBREGO”
Grupa nieformalna: DOBRZE DLA DOBREGO
Nazwa Projektu: „PIERWSZY KROK KU ZDROWIU”
Kwota umowy: 6.000 zł
Kwota dofinansowania: 5.000 zł
Okres realizacji umowy: 01.06.2015 r.- 30.08.2015 r.
Opis projektu: Mieszkańcy wsi Dobry, gmina Godkowo, zrealizowali projekt pt. „Pierwszy krok ku zdrowiu”. Wspólną pracą, z pomocą dotacji z Programu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2015 oraz wsparciem

sponsorów, został wykonany pierwszy we wsi miniplac rekreacyjny z urządzeniami do rekreacji. Mieszkańcy uporządkowali teren, zakupili urządzenia rekreacyjne i zamontowali w centrum wsi przy świetlicy i strażnicy OSP. Rośnie apetyt na zwiększenie ilości urządzeń na miniplacyku rekreacyjnym, zwłaszcza siłowych dla mężczyzn.
Realizacja projektu wyzwoliła także aktywność i konkurencję. We wsi powstaje kolejne stowarzyszenie, które zapowiada działania na rzecz wsi.
Urządzenia rekreacyjne służą mieszkańcom wsi Dobry, tak młodym jak i seniorom.
Stanisława Pańczuk
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
Punkt Animacyjno-Doradczy w Elblągu
PO FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE