We wspólnocie siła - mikroprojekt PO FIO WML

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PO_FIO.jpgCharakterystyka pierwszego projektu realizowanego w ramach mikrodotacji Warmia Mazury Lokalnie finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:

Wnioskodawca: Stowarzyszenie IWA INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ

Grupa nieformalna: AKTYWNE HELENOWO

Nazwa Projektu: "WE WSPÓLNOCIE SIŁA”

Kwota umowy: 7.702 zł

Kwota dofinansowania: 4.998 zł

Okres realizacji umowy: 01.05.2015 r.- 30.09.2015 r.

Opis projektu: Trzyosobowa grupa nieformalna z osiedla Helenowa podjęła pierwszą inicjatywę na rzecz dobra wspólnego 126 mieszkańców Helenowa.

Uzyskała zgodę wspólnoty mieszkaniowej na wydzielenie nieużytku - wspólnej działki pod plac zabaw dla dzieci i miejsce spotkań mieszkańców. Pozyskała także przychylność Stowarzyszenia IWA z sąsiedniej miejscowości na złożenie wniosku i wsparcie Gminy Elbląg. Działania związane z realizacją zamierzonych celów dotyczą uporządkowania i rekultywacji terenu pod plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców oraz przygotowania ternu do zamontowania urządzeń zabawowych i posianie trawy. W pracach porządkowych brały udział miejscowe dzieci i młodzież. Z dumą nazywają go już "naszym placem zabaw". W nagrodę za ciężką pracę przy porządkowani terenu, dorośli zorganizowali im już pierwsze wspólne ognisko. Monitoring przeprowadzono 6 sierpnia 2015 roku. Zakończenie prac przewidziane jest na 28 sierpnia 2015 roku - także wspólnym integracyjno-promocyjnym ogniskiem/piknikiem.

Zdjęcia z realizacji prac i monitoringu projektu są na https://www.facebook.com/pages/LGD-Kanał Elbląski LGD/116443911704272

Stanisława Pańczuk

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Punkt Animacyjno-Doradczy w Elblągu

PO FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE