Konsultacje LSR w Rychlikach

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prow.pngW imieniu własnym i Wójta Gminy Rychliki zapraszam na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Rychlikach, 24 sierpnia 2015 roku, godz. 10:00-12:00.

Program przewiduje:

1. Omówienie diagnozy obszaru, z uwzględnieniem danych statystycznych z Gminy Rychliki

2. Weryfikację analizy SWOT

3. Weryfikację problemów i celów

4. Zebranie potrzeb projektowych - wg ankiety potrzeb

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu S.Pańczuk