Zakończona realizacja funkcjonowania LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_logo_lgd_ke.jpgW latach 2009-2015 realizowany był projekt wybór LGD do realizacji LSR i Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 

W ramach projektu "Wybór LGD do realizacji LSR" w latach 2009-2014 ogłoszono 27 konkursów, w ramach których wpłynęło 466 wniosków na łączną kwotę 30.961.872,83 zł. Podpisano 259 umów, 174 operacje zostały odrzucone, z 33 umów zrezygnowali beneficjenci operacji. Rozliczono 206 umów, do refundacji pozostało 38 operacji. Wartość zrefundowanych dotacji na koniec czerwca 2015 roku wynosi 11.743.004,38 zł. Do refundacji pozostało 4.864.438,46 zł. Niewykorzystany limit dotacji 4 działań LSR wynosi 2.455.046,56 zł.

W latach 2009-2015 w ramach "Funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji" wykonano następujące zadania:

 • Walne Zebranie Członków obradowało 11 razy podejmując 79 uchwał;
 • Zarząd obradował 60 razy podejmując 240 uchwał;
 • Komisja Rewizyjna obradowała 7 razy podejmując 32 uchwały;
 • Rada obradowała 28 razy podejmując 575 uchwał;
 • w Biurze LGD zatrudniano 7 osób na 6,05 etatów;
 • z doradztwa w Biurze LGD skorzystało 777 osób;
 • na wykonanie zadań zawarto 460 umów, w tym 17 wieloletnich, 11 o pracę, 119 o dzieło, 313 zlecenia;
 • 97 wolontariuszy poświęciło swój czas na pracę na rzecz LGD Kanał Elbląski.

W latach 2009-2015 Biuro KE LGD zrealizowało 20 projektów na wartość 3.537.603, 26 zł, w tym wartość dotacji wyniosła 3.386.343,64 zł. Rezultaty i efekty tych projektów to:

 • 59 szkoleń w trakcie 82 dni, 2.427 osobodni (6,6 roku 1 osoby);
 • 43 spotkania i warsztaty animacyjne w ciągu 32 dni, 647 osobodni, 13 Planów Odnowy Miejscowości,  4 zarejestrowane stowarzyszenia;
 • 16 wizyt studyjnych w ciągu 33 dni, 491 osobodni, w tym 7 wyjazdowych w ciągu 17 dni, 223 osobodni;
 • 26 imprez promocyjnych w ciągu 44 dni, 1738 osobodni;
 • 28 wydań 26 publikacji w 102.870 egz.;
 • 4 strony internetowe: www.kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu, www.facebook.com/pages/LGD-Kanał-Elbląski, www.partnerstwo.questing.pl;
 • 582,5 km oznakowanych szlaków rowerowych, 3737,9 km monitoringu tych szlaków, 83 tablice informacyjne, 2068 znaków malowanych typu R-1, 247 drogowskazów typu R-3, 1732 znaki metalowe typu R-1, 699 słupów metalowych, 149 słupów drewnianych. Wartość infrastruktury na szlakach rowerowych wynosi 205.122 zł;
 • 13 kontroli działalności LGD;
 • 17 umów na realizację mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie.

Praca w projektach LGD Kanał Elbląski to duże wyzwanie i ciągle nowe doświadczenia. Dziękuję bardzo wszystkim realizatorom zadań, uczestnikom zdarzeń, pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom za zaangażowanie, twórczą pracę, wspólne emocje i życzliwość.

S.Pańczuk