Podsumowanie FIO WML 2015 - powiat elblaski i miasto Elblągg

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PO_FIO.jpg

W ogłoszonym naborze wniosków FIO Warmia Mazury Lokalnie 2015 z obszaru powiatu elbląskiego i Miasta Elbląga wpłynęło 28 wniosków na wartość dotacji 128.096,90 zł, w tym 6 odpadło w ocenie formalnej (wnioskowana wartość dotacji - 26.941 zł), 9 zostało rekomendowanych do dofinansowania na kwotę dotacji 36.650,90 zł, a 13 znajduje się rezerwie (kwota dotacji 64.505 zł), w tym jeden na pierwszym miejscu.

Podpisanie umów nastąpi 19 maja 2015 roku w Elblągu, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, sala nr 8, o czym zainteresowani zostali poinformowani drogą e-mailową.

S.Pańczuk

Punkt Animacyjno-Doradczy w Elblągu