Wyniki konkursu FIO Warmia Mazury Lokalnie 2015

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PO_FIO.jpg

W wyniku weryfikacji i oceny wniosków złożonych w konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2015, komisja konkursowa zakończyła pracę nad ich oceną merytoryczną i zatwierdziła listę rankingową.
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania, lista wniosków rezerwowych i lista wniosków odrzuconych znajduje sie  pod linkiem:
http://www.warmiamazurylokalnie.pl/
S.Pańczuk