Wsparcie inicjatyw młodzieży

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_herb_wojewdztwa.jpg

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą pilotażowy program wsparcia inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim przez organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 rokuNa podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.)  oraz Uchwały Nr II/28/14 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, Zarząd Województwa Warmińsko –Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą pilotażowy program wsparcia inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku przez organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z warunkami wymienionymi poniżej.

S.P.