RPO na lata 2015-2020 przyjęte

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

indeks.jpg

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wynegocjowany z Komisją Europejską 5 grudnia 2014 roku. Budżet programu przekroczy 2 mld euro (8,35 mld zł), z czego ponad 1,7 mld EURO to pomoc unijna.

Dzięki nowym środkom kontynuowane będą m.in. inwestycje na drogach wojewódzkich, termomodernizacje budynków i rozpoczną się prace przy drogach wodnych.
Wśród priorytetów znalazło się także wsparcie dla przedsiębiorców na podnoszenie konkurencyjności i wprowadzenie nowych technologii (19% wszystkich środków – około 320 mln euro). Ponad 16% budżetu RPO wykorzystane ma być na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, większy udział energii odnawialnej oraz większą efektywność energetyczną.
Szczególne miejsce w programie znajdują problemy rynku pracy. Na tworzenie nowych miejsc pracy oraz aktywizację społeczno-zawodową region otrzyma około 310 mln euro.
Wydzielone środki trafią także do największych miasta w województwie – Olsztyna, Elbląga oraz Ełku, aby mogły wspólnie z sąsiednimi gminami rozwijać funkcje aglomeracyjne.
ŹRÓDŁO: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego