Testowanie modelu współpracy - IV spotkanie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_praca-38.jpgZwiązek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" oraz Starostwo Powiatowe w Elblągu zapraszają organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej z terenu powiatu elbląskiego do testowania "Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych". W dniu 28.11.2014 r. odbędzie się kolejne spotkanie testujące "Model efektywnej kontraktacji usług społecznych" w powiecie elbląskim. Na spotkaniu uczestnicy będą zapoznawać się z procedurą kontraktacji usług społecznych i trybów zlecania zadań.
Zapraszamy wszystkie chętne organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli samorządu, radnych, sołtysów i mieszkańców do udziału w spotkaniu.
Data: 28.11.2014 r., godz. 10.00
Miejsce: Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, s.10. Spotkanie jest kontynuacją prac dot. wypracowania wzorca współpracy pomiędzy JST i NGO i/lub PES. Spotkanie organizowane jest przez Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie", w ramach projektu "Razem w kierunku profesjonalizacji działań"; w partnerstwie z Gminą Olsztyn i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.