Testowanie modelu współpracy - III i IV spotkanie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_gp.jpg

III spotkanie testujące model współpracy odbyło się 24 października 2014 roku w Elblągu. Przedyskutowano elemety podręcznika realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług spolecznych w powiatach i metod konsultacji prograu współpracy.

IV spotkanie testujące „Model efektywnej kontraktacji usług społecznych” pt. Kontraktacja usług społecznych tryby zlecania zadań, narzędzia monitoringu odbędzie się 7 listopada 2014 roku w Elblągu, na które zapraszają  Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” oraz Starostwo Powiatowe w Elblągu.

Zapraszamy wszystkie chętne organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli samorządu, radnych, sołtysów i mieszkańców do udziału w spotkaniu.

Data: 07.11.2014 r., godz. 10.00

Miejsce: Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, s.10

Spotkanie jest kontynuacją prac dot. wypracowania wzorca współpracy pomiędzy JST i NGO i/lub PES.

 Spotkanie organizowane jest przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie, w ramach projektu „Razem w kierunku profesjonalizacji działań” w partnerstwie z Gminą Olsztyn i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego