Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

indeks.jpg

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
Kwota dofinansowania: do 7,5 tysiąca zł
Termin składania ofert: do 6 listopada 2014 r.
Więcej informacji: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/2073