Polska pomoc rozwojowa 2015

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

indeks.jpg

Celem zadania jest realizacja działań rozwojowych, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2015”,  odnoszących się do krajów/regionów i priorytetów oraz celów działań objętych ww. dokumentem.
Kwota dofinansowania: wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 21 milionów zł.
Termin składania ofert: do 4 listopada 2014.
Więcej informacji: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__polska_pomoc_rozwojowa_2015_;jsessionid=D27A0406B186634916E93FA58249428F.cmsap2p