Działalność LGD Kanał Elbląski 2009-2014

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_logo_lgd_ke.jpgStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zostało powołane 18 stycznia 2006 roku przez 34 osoby fizyczne. Obecnie liczy 100 członków. Działa na obszarach wiejskich 12 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Miłomłyn, Markusy, Pasłęk, Rychliki, Susz i Zalewo.

Głównym zadaniem Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego. Łącznie budżet LSR OW KE po stronie dotacji wynosi 19 mln 120 tys. zł.

W latach 2009-2013 ogłoszono 27 konkursów na dotacje dla Beneficjentów operacji. W ramach tych konkursów wpłynęło 466 wniosków na łączną kwotę dotacji 31.884.325,06 zł. Na koniec III kwartału 2014 roku zostało zawartych 189 umów na wartość 10.577.723 zł. Odzyskano środki w 175 operacjach na kwotę 8.014.811,93 zł. Za III kwartały 2014 roku zrefundowano środki w ramach 10 operacji, w tym 4 w małych projektach, 3 w Odnowie i rozwoju wsi, 3 w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej.

W l. 2009-2014 zadania zrealizowane, rozliczone i odzyskane środki przez Beneficjentów dotyczyły:

 • utworzenia 17 obiektów sportowo-rekreacyjno-turystycznych;
 • budowy, modernizacji lub wyposażenia 53 świetlic wiejskich, obiektów kultury, bibliotek;
 • organizacji 44 imprez;
 • organizacji 68 szkoleń;
 • utworzenia lub odnowienia 36 placów zabaw, centrów wsi, parków;
 • odnowionych 9 zabytków, w tym kościoła w Przezmarku, Kwietniewie, Mariance, Pasłęku;
 • utworzenia 7 miejsc pracy i 4 nowych usług w gospodarstwach rolnych;
 • wydania 5 publikacji;
 • zagospodarowania 4 plaż, przystani, kąpielisk;
 • utworzono 1 Punkt Informacji Turystycznej i 1 produkt turystyczny

Poza realizacją lokalnej strategii rozwoju do ważniejszych osiągnięć Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu w latach 2006-2014 należy:

 1. Znakowanie turystyczne obszaru Krainy Kanału Elbląskiego, w tym:

   oznakowanie 582,5 km szlaków rowerowych:

130 km Szlak Kanału Elbląskiego                      Elbląg – Iława, zielony

128,9 km Szlak Pocztyliona                               Elbląg – Goryń, żółty

68,5 km Szlak Prusów                                       Zalewo – Iława, niebieski

59,8 km Szlak Autorytetów                               Jezierzyce – Kisielice, czerwony

45,7 km Szlak Wokół Jeziora Drużno              Raczki Elbląskie – Komorowo Żuławskie, niebieski

31,5 km Szlak w Krainie Bizonów                     Godkowo – Godkowo, czerwony

26,1 km Szlak W Krainie Wiatraków               Kisielice – Trupel, niebieski

23,2 km Szlak Mennonitów                               Raczki Elbląskie – Rozgard, czerwony

13,9 km Szlak Wśród Pól i Lasów                     Skowrony – Skowrony, niebieski

13,5 km Szlak Pruskich Rodów                         Kwitajny – Klekotki, czarny

12,8 km Szlak Doliny Rzeki Wąskiej Godkowo – Ząbrowiec, żółty

9,0 km Szlak Mennonitów                                Zwierzeńskie Pole - Żuławka Sztumska, czarny

8,0 km Szlak łącznikowy                                    Węzina – Jelonki, czarny

7,4 km Szlak łącznikowy                                    Pasłęk – Kanał Elbląski, czarny

4,2 km Szlak łącznikowy                                    Lesiska – Rożnowo, czarny

   oznakowanie 400 atrakcji przyrodniczo-kulturowych

 1. Promocję obszarów wiejskich wokół Kanału Elbląskiego poprzez:

     opracowanie i druk 25 wydawnictw: przewodników i map turystycznych, informatorów, katalogów, kronik, widokówek, filmów, stron www, aplikacji mobilnej;

  organizację 33 imprez i udział jako wystawca w imprezach międzynarodowych, regionalnych i lokalnych w tym: 2 międzynarodowych, 8 ogólnokrajowych, 11 regionalnych, 12 lokalnych;

   opracowanie i promocję 9 produktów turystycznych, z których 3 funkcjonuje i jest rozwijanych (Anielskie smaki diabelskie atrakcje, Statkiem po trawie, Pan Samochodzik).

 1. Kształcenie liderów wiejskich: zorganizowano 185 dni szkoleń - 5.226 osobo dni.

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego przez beneficjentów operacji oraz działania biura LGD zostawiają trwały ślad w postaci odnowionych, wybudowanych i wyposażonych wiejskich świetlic, placów zabaw, centrów wsi, wydanych publikacji, stworzonych miejsc pracy i nowych usług. Wartością dodaną zrealizowanych zadań jest integracja mieszkańców i pobudzona aktywność w kierunku poprawy estetyki i wizerunku obszarów wiejskich. Poza realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju przez beneficjentów operacji, nasze działania skupiają się na szkoleniach liderów wiejskich, które dają im odwagę do działania. Zajmujemy się promocją turystyczną obszaru i znakowaniem szlaków rowerowych. Całość działań zwiększa atrakcyjność obszaru i poprawia jakość życia na obszarach wiejskich.

S.Pańczuk