VI posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_DSC08879.JPG13 października 2014 roku, o godz. 10:00 odbędzie się VI-III-8-2014 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu w siedzibie Stowarzyszenia w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pokój 29.

PORZĄDEK OBRAD:
  1. Otwarcie i przedstawienie programu posiedzenia Zarządu
  2. Przyjęcie wniosków i porządku obrad VI-III-8-2014 posiedzenia Zarządu.
  3. Przyjęcie protokołu z V-III-7-2014 posiedzenia Zarządu z 2 września 2014 roku.
  4. Podjęcie uchwały o przystąpieniu jako partner do projektu „Okiem obywatela”.
  5. Informacja o realizacji wniosków w ramach działania 421 WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY i 431 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja:
  • PW KAJAK
  • PW Warmińsko-Mazurskie Duże Targi Małych Projektów
  • Questingowy Projekt Współpracy

6. Informacja z realizacji zadań między posiedzeniami Zarządu: 02.09.–13.10.2014 roku.

7. Uwagi wnioski, sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia.

S.Pańczuk