Zachować dla przyszłych pokoleń

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PO_FIO.jpgCharakterystyka siódmego projektu realizowanego w ramach mikrodotacji Warmia Mazury Lokalnie finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:

Wnioskodawca: Ludowy Zespół Sportowy "Magdalenka" w Markusach

Grupa nieformalna: Markusiaki

Nazwa Projektu: Zachować dla przyszłych pokoleń

Kwota umowy: 3649 zł

Kwota dofinansowania: 3079 zł

Okres realizacji umowy: 10.08.2014 r.- 30.11.2014 r.

Opis projektu: Działania związane z realizacją zamierzonych celów dotyczą:

1) wykonania tablicy informacyjnej przedstawiającej rys historyczny cmentarza (w języku polskim i niemieckim dla turystów przyjeżdżających z Niemiec i Holandii), plan nekropolii i spis zachowanych na nagrobkach nazwisk.

2) utworzenie w północno-zachodniej części cmentarza lapidarium dla 3 odnalezionych i kolejnych odnajdywanych steli.

3) przeprowadzenie prac mających na celu stabilne osadzenie steli na cementowych cokołach.

4) oczyszczenie nagrobków z mchów i roślinności wewnątrz obramowań

5) usunięcie zbędnych konarów drzew.

Partnerzy współdziałający z projektem: a) Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Elblągu – po wstępnej rozmowie na temat utworzenia lapidarium i spotkaniu inspektorzy wyrazili zgodę na przeniesie odzyskanych steli na teren cmentarza i wskazali lokalizację lapidarium. Omówiono także zakres prac związanych z ochroną zagrożonych upadkiem steli- wykonanie betonowych postumentów, oraz ze sposobami oczyszczenia steli i obrzeży nagrobków. Ustalono także, że niebezpiecznie zwisające konary drzew zostaną usunięte,

b) Urząd Gminy w Markusach – prowadzone były rozmowy na temat stałego nadzoru nad pracami pielęgnacyjnymi na cmentarzu – koszenie trawy,

c) Straż Pożarna w Markusach – współpraca polegająca na wycince grubych i niebezpiecznie zwisających konarów drzew, pomoc w pracach pielęgnacyjno-porządkowych na zasadach wolontariatu,

d) Gimnazjum w Stankowie – pomoc uczniów Gimnazjum mieszkających w Markusach w pracach pielęgnacyjno-porządkowych w ramach wolontariatu.

e) LZS „ Magdalenka” - współpraca polegająca na włączeniu się do projektu jako osobowość prawna.

S.Pańczuk