Festyn Bezpieczna Zawada w Elblągu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PO_FIO.jpg

Charakterystyka drugiego projektu:

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół "ZAWADA" w Elblągu

Nazwa Projektu: Festyn "Bezpieczna Zawada" w Elblągu

Kwota umowy: 6892 zł

Kwota dofinansowania: 5000 zł

Okres realizacji umowy: 10.08.2014 r.- 30.11.2014 r.

Opis projektu: Projekt polega na poprawie stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej osiedla mieszkaniowego "Zawada" w Elblągu w zakresie bezpieczeństwa. Podejmowane działania to spotkania z:
- Komendą Miejską Policji - bezpieczeństwo, pokaz sprzętu

- Oddziałem Żandarmerii Wojskowej - symulator zderzeń i okulary alkogogle, pogadanki nt. zjawisk patologicznych

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - pokaz sprzętu ratowniczego, pogadanka

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - mobilne miasteczko rowerowe, nauka jazdy na rowerze dla dzieci i młodzieży, pogadanki

- Firma Vreal - symulator dachowania

- Inspekcja Transportu Drogowego - pokaz sprzętu, pogadanki

- Departament Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Elblągu - pokaz sprzętu, pogadanki

- I pomoc przedmedyczna - mierzenie ciśnienia i cukru we krwi

- Elbląski Park Technologiczny - pokaz nauki i techniki

Festyn odbędzie się 20 września 2014 roku na elbląskiej Zawadzie.

S.Pańczuk

W najbliższą sobotę, 20 września 2014r. od godz. 1000, na terenie boiska Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu przy ul. Kasprzaka organizujemy rodzinny festyn „Bezpieczna Zawada”. Projekt ten skierowany jest do wszystkich mieszkańców osiedla. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla; będą temu służyć przeprowadzane na festynie szkolenia, pogadanki i różnego typu pokazy. Liczymy, że podczas wspólnej zabawy poszerzy się wiedza oraz umiejętności uczestników festynu w zakresie bezpiecznej jazdy samochodem, rowerem, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasze działania z pewnością wpłyną na to, że wśród nas będzie więcej kulturalnych uczestników ruchu drogowego, respektujących i szanujących prawo innych jego użytkowników oraz świadomych zagrożeń.

Innym ważnym celem „festynu bezpieczeństwa”, adresowanego do całych rodzin jest integracja mieszkańców osiedla, co zachęci do podejmowania wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie naszego miasta.

Mamy nadzieję, że po naszym festynie zwiększy się wiedza teoretyczna i praktyczna mieszkańców osiedla "Zawada" w Elblągu w zakresie bezpieczeństwa.

Wsparcia finansowego w kwocie 5 tys. zł, dzięki któremu będzie mógł się odbyć ten festyn udzielił Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury LOKALNIE w ramach Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek". Była to maksymalna kwota, jaką można było uzyskać za przygotowany przez nas projekt. Na uwagę zasługuje fakt, że tylko dwa projekty z Elbląga dostały dofinansowanie spośród 211 zgłoszonych z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Organizatorem festynu jest Stowarzyszenie „Przyjaciół Zawada” jednak podmiotem aktywnie wspierającym i współpracującym w jego zorganizowaniu jest również Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu.

Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez wsparcia rzeczowego wielu firm i życzliwych nam osób. Nasz festyn wsparły między innymi firmy: Cukiernia DEKER, Supermarket „Piotr i Paweł”,  sklep osiedlowy PSS „Społem”, sklep osiedlowy „U Ali”, sklep osiedlowy „Trzynastka.odido”, Firma Cleaner.

Patronatem medialnym naszego festynu jest elbląski internetowy dziennik INFO.ELBLAG.PL

Obsługę festynu zapewnią członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół „Zawada”, Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” jak również członkinie Koła Ligi Kobiet Polskich „Fantazja” w Elblągu.

Podczas festynu będzie można nieodpłatnie skosztować grochówki, słodyczy, chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Dostępna będzie również za małą opłatą wata cukrowa.

W imieniu Zarządu oraz wszystkich członków Stowarzyszenia „Zawada” serdecznie zapraszam mieszkańców osiedla do aktywnego udziału w festynie.

                                                                                                       Wojciech Rudnicki

                                                                                                       Prezes

Stowarzyszenia „Przyjaciół Zawada”

 

Przewidziane działania podczas festynu „Bezpieczna Zawada”:

 • Komenda Miejska Policji (Wydział Ruchu Drogowego i Wydział Prewencji ) - namiot edukacyjny, poprawa poczucia bezpieczeństwa osób mieszkających na osiedlu "Zawada" oraz stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie bezpieczeństwa, pokaz sprzętu.
 • Oddział Żandarmerii Wojskowej - symulator zderzeń i okulary typu alcogogle, pogadanki związane z ograniczeniem występowania zjawisk patologicznych.
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - namiot edukacyjny, pogadanka na temat bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych, pokaz samochodu PSP.
 • Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - namiot edukacyjny, mobilne miasteczko rowerowe, nauka jazdy na rowerze dla dzieci i młodzieży, pogadanki dotyczące bezpiecznej jazdy na rowerze.
 • Inspekcji Transportu Drogowego – namiot edukacyjny, pokaz sprzętu oraz pogadanki dotyczące poprawy poczucia bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu drogowego.
 • Elbląski Park Technologiczny - namiot edukacyjny, pokaz nauki i techniki (od godz. 12:00 do 14:00)
 • I pomoc przedmedyczna - ratownik medyczny, karetka Pogotowia Ratunkowego.
 • Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne – namiot edukacyjny, nurkowie, pokaz sprzętu, pogadanki edukacyjne.
 • SANEPID - Stacja Sanitarno Epidemiologiczna - namiot edukacyjny, mierzenie ciśnienia, pogadanki edukacyjne.
 • Wojskowa Jednostka „STRZELEC” - pokazy, inscenizacja (od. godz. 10:30 do 10:55).
 • STRAŻ MIEJSKA - namiot edukacyjny, pogadanka na temat prawidłowych zachowań w środowisku społeczności lokalnej.
 • ELWOPR- Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - namiot edukacyjny, pokaz sprzętu, pogadanki edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa.
 • ILUZJONISTA z Gdańska - pokaz dla dzieci (od godz. 11:00 do 11:40)
 • Firmy Vreal - profesjonalne symulatory - Arkadiusz Makuła Gdańsk - symulator dachowania, pogadanki dotyczące zachowań i bezpieczeństwa w sytuacjach wypadkowych.
 • Departamentu Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Elblągu – pokaz sprzętu oraz pogadanki dotyczące zachowań podczas sytuacji kryzysowych.
 • Nadleśnictwo Elbląg. Lasy Państwowe - pogadanki edukacyjne.