Podpisujemy umowy na mikrodotacje PO FIO

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PO_FIO.jpg

W ramach ogłoszonego naboru wniosków pn. Warmia Mazury Lokalnie, realizującego zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Inicjatyw Obywatelskich, z obszaru powiatu elbląskiego i Miasta Elbląg wpłynęły 22 wnioski, z tego:

- 9 uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę 29.079 zł

- 9 znajduje się na liście rezerwowej na łączną kwotę 39.005 zł

- 4 odpadły z przyczyn formalnych

Od 17 września 2014 roku podpisujemy pierwsze umowy.

Charakterystyka pierwszego projektu:

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie Elbląskim

Grupa nieformala: Drużyna dziewcząt "Ratowniczki"

Nazwa Projektu: "Strach ma wielkie oczy" - żyj bezpiecznie w OSP w Gronowie Elbląskim

Kwota umowy: 1980 zł

Kwota dofinansowania: 1500 zł

Okres realizacji umowy: 18.08.2014 r.- 20.10.2014 r.

Opis projektu: organizacja zajęć edukacyjnych związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej dla strażaków na terenie gminy wiejskiej Gronowo Elbląskie. Pierwsze zajęcia poprowadzi pielęgniarka środowiskowa z zakresu pierwszej pomocy oraz samarytanki (wykorzystanie środków i materiałów opatrunkowych, unieruchamianie kończyn, tamowanie krwotoków i opatrywanie ran). Drugie zajęcia dotyczą pomocy przedmedycznej, resuscytacji oddechowo-krążeniowej na fantomie. Opracowana zostanie krzyżówka "I Ty zostań ratownikiem" oraz przekazana nabyta wiedza i umiejętności kolegom z OSP Rozgart. Umiejętności i wiedza z zakresu pierwszej pomocy będzie prezentowana na festynach i imprezach plenerowych, Gimnazjum w Gronowie Elbląskim. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony mieszkańców.

S.Pańczuk