Listy rankingowe wniosków PO FIO 2014

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PO_FIO.jpgInformujemy, że Komisja Konkursowa ds. oceny wniosków złożonych w konkursie Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie zakończyła ocenę merytoryczną wniosków i zatwierdziła listę rankingową.

W ramach dostępnego limitu środków rekomendowanych do dofinansowania zastało 70 projektów. Kwoty proponowanych dotacji w znacznej części wniosków odbiegają od wartości wnioskowanych – szczegółowe informacje o kategoriach kosztów nie uznanych za niezbędne przez Komisję zostaną przesłane indywidualnie każdemu wnioskodawcy.

W przypadku rezygnacji przez któregoś z wnioskodawców dofinansowania, nie dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie lub stwierdzenia braku możliwości udzielenia dotacji na etapie weryfikacji dokumentów rejestrowych i finansowych, do podpisania umowy o dotację będą zapraszani wnioskodawcy z listy rezerwowej.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Lista REZERWOWA wniosków rekomendowanych do dofinansowania

 Wnioski odrzucone na etapie poprawy formalnej i oceny merytorycznej (zawierające błędy formalne pomimo wezwania do uzupełnienia)

S.Pańczuk