Ostatnie nabory wniosków w TiRM konurs 7 i 8

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prow.png Zapraszam do składania wniosków w konkursach trwajacych od 14 do 29 sierpnia 2014 roku w ramach tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Limit dotacji w poszczególnych konkursach wynosi odpowiednio:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - stare środki - konkurs Nr 7/2014 - 396.103,50 zł dofinansowania, minimalna ilość punktów operacji niezbędnych do zakwalifokowania do listy operacji rekomendowanych do dofinasowania wynosi 13,8 pkt.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nowe środki - konkurs nr 8/2014 - 371.417,50 zł dofinansowania, minimalna ilość punktów niezbędnych do zakwalifikowania do listy operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 13,0 pkt.

Rada Stowarzyszenia wybiera operacje do 150% limitu dostępnych środków.

Dokumentacja konkursowa znajduje się w prawym Menu zakładka Nabory wniosków - konkursy PROW i poniżej:

S.Pańczuk