Wnioski wybrane i niewybrane w naborach RwDN, TiRW, OiRW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prow.pngPoniżej przedstawiam listy wniosków wybranych i niewybranych w naborach trwających 02-15.07.2014 r., ocenionych przez Radę 22 lipca 2014 roku i wybranych przez Radę 11 sierpnia 2014 roku.

W ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej  wpłynęło  4 wnioski na kwotę 234.800  zł. Rada wybrała 3 wnioski na kwotę 184.800 zł. Limit dotacji wynosił 184.814 zł. 

W ramach tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw wpłynęło 11 wniosków na kwotę dotacji 1.887.230 zł. Rada wybrała 5 wniosków na kwotę 924.051 zł. Limit dotacji wynosił 966.158,50 zł. Jeden wnioskodawca wycofał wniosek na kwotę 200.000 zł.

W ramach Odnowy i rozwoju wsi w konkursie nr 7/2014 wpłynęło 9 wniosków na kwotę 689.214 zł przy limicie dotacji 272.231,21 zł. Jeden wnioskodawca wycofał aplikację. Rada wybrała 5 wniosków na kwotę 272.198 zł.

W ramach konkursu Nr 8 Odnowy i rozwoju wsi wpłynął 1 wniosek na kwotę 349.946 zł przy takim samym limicie dotacji. Złożony wniosek został uznany za zgodny z LSR i wybrany przez Radę do finansowania.

S.Pańczuk