Wyniki oceny formalnej - wnioski FIO odrzucone

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PO_FIO.jpg

WYNIKI OCENY FORMALNEJ - LISTA WNIOSKÓW ODZUCONYCH

W imieniu wszystkich Partnerów Programu dotacyjnego FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE, z przykrością informujemy, że po weryfikacji formalnej wniosków byliśmy zmuszeni odrzucić aż 50 projektów, które nie spełniły podstawowych kryteriów dostępu do konkursu:

a) wniosek złożony przez nieuprawnionego Wnioskodawcę lub brak możliwości zidentyfikowania wnioskodawcy pod kątem kwalifikacji w projekcie,

b) jeden wnioskodawca złożył więcej niż 1 wniosek w konkursie,

c) wnioskowane kwoty dofinansowania, wykraczające poza dopuszczone konkursem,

d) termin realizacji projektów wykraczający poza dopuszczony konkursem,

e) wniosek złożony przez grupę nieformalną / samopomocową w skład której wchodzą osoby będące członkami organów organizacji pozarządowej użyczającej osobowości prawnej i nie spełniającej kryterium młodej organizacji pozarządowej,

f) wkład własny poniżej wymaganego minimum,

g) koszty obsługi zadania powyżej limitu określonego w regulaminie konkursu.

Szczegółowa lista odrzuconych wniosków wraz z uzasadnieniem w załączeniu.

S.Pańczuk