Informacja o wynikach naboru wniosków FIO

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PO_FIO.jpg ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE w ramach FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE

Do 6 sierpnia grupy nieformalne, samopomocowe i młode organizacje pozarządowe skłądały wnioski do pierwszego w województwie warmińsko - mazurskim programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.

Łącznie złożonych zostało 211 wniosków z obszaru całego województwa warmińsko - mazurskiego.

Od 7 do 11 sierpnia zespól ekspercki programu dokonywał oceny formalnej złożonych wniosków:

- 55 wniosków było poprawnych pod względem formalnym - Wnioskodawcy nie uzyskali żadnej

   informacji o wynikach oceny i nie znajdują się na liście wniosków odrzuconych,

- 106 wniosków wymaga uzupełnień/ poprawy - Wszystkim wnioskodawcom z tej grupy wysłano

   informacje mailowe z dokładnym wskazaniem zakresu uzupełnienia i przywróceniem wniosków do

   edycji,

- 50 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny formalne ze względu na niespełnienie kryteriów

   dostępu do programu - Wnioskodawcy w najbliższym czasie otrzymają indywidualne informacje

   mailowe.

Bardzo duża liczba wniosków utrudnia sprawne przeprowadzenie weryfikacji i wyłonienie wniosków rekomendowanych do dofinansowania, niemniej Partnerzy projektu mają ambitny plan zrealizowania procedury konkursowe zgodnie z poniższym harmonogramem:

- ogłoszenie wyników konkursu: 22 SIERPNIA 2014

- podpisanie umów z grantobiorcami - do 10 WRZEŚNIA 2014

- wypłata dotacji - do 15 WRZEŚNIA 2014.

Serdecznie dziękujemy Państwu za aktywność i ciekawe pomysły na generowanie DOBRA WSPÓLNEGO!