Ostatnie nabory wniosków w TiRM

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prow.pngSamorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 30 lipca 2014 roku ogłosił nabory wniosków w ramach działania 413/312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, które będę trwać od 14 do 29 sierpnia 2014 roku. Dokumentacja w obu konkursach różni się tylko załącznikiem 3a dotyczącym oceny zgodności operacji z LSR, ze względu na pozostały limit środków w ramach nowych i starych środków LSR w tym działaniu.

Są to już ostatnie nabory wniosków w LGD Kanał Elbląski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Limit dotacji w poszczególnych konkursach wynosi odpowiednio:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - stare środki - konkurs Nr 7/2014 - 396.103,50 zł dofinansowania, minimalna ilość punktów operacji niezbędnych do zakwalifokowania do listy operacji rekomendowanych do dofinasowania wynosi 13,8 pkt.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nowe środki - konkurs nr 8/2014 - 371.417,50 zł dofinansowania, minimalna ilość punktów niezbędnych do zakwalifikowania do listy operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 13,0 pkt.

Rada Stowarzyszenia wybiera operacje do 150% limitu dostępnych środków.

Dokumentacja konkursowa znajduje się w prawym Menu zakładka Nabory wniosków - konkrsy PROW i poniżej:

S.Pańczuk