Zmiana rozporządzenia o wdrażaniu LSR

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prow.png

2 lipca 2014 roku pod poz. 884 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 czerwca 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Istotne zmiany dotyczą wyboru operacji do 150% limitu dostępnych środków - ostatnich naborach wniosków i przedłużenia złożenia wniosków o płatność  do 31 marca 2015 roku.

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od jego ogłoszenia, czyli 16 lipca 2014 roku.

S.Pańczuk