Nabory wniosków na dotacje w LGD Kanał Elbląski

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prow.png
Od 2 lipca 2014 roku do 15 lipca 2014 roku trwają nabory wniosków na dotacje w LGD Kanał Elbląski. Wpłynęły już pierwsze wnioski w ramach "Odnowy i rozwoju wsi" - 5 wniosków i "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsięborstw - 1 wniosek.

Limit dotacji w poszczególnych konkursach wynosi odpowiednio:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 184.814 zł dofinansowania

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 966.158,50 zł dofinansowania

Odnowa i rozwój wsi - stare środki - 272.231,21 zł dofinansowania

Odnowa i rozwój wsi - nowe środki - 349.946,00 zł dofinansowania

Dokumentacja konkursowa znajduje się w prawym Menu zakładka KONKURSY.

S.Pańczuk