Zmiana terminu złożenia wniosku o płatność

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prow.png Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5 czerwca 2014 roku zmienił roporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioski o płatność będą mogły być składane do 31 marca 2015 roku.

S.Pańczuk