Nabory wniosków - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (nowe środki)

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prow.png Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w ramach działania "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w ramach dodatkowych zadań) na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Termin składania wniosków - 2-15 lipca 2014 roku

Miejsce skladania wniosków - LGD KE w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40

Limit dostępnych środków - 184.814

Dokumentacja konkursowa:

S.Pańczuk