Dofinansowanie wkładów własnych

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

indeks.jpg 11 czerwca mija termin składania ofert w konkursie otwartym na wkład własny w realizacji  zadań dla organizacji pozarządowych w działach:

  1. edukacja i promocja zdrowia publicznego
  2. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  3. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
  4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  5. rozwój turystyki
  6. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
  7. wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińskomazurskim
  8. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu
  9. integracja środowisk kombatanckich

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań (w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych) w konkursie to: 70 000 zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 000 zł.

Więcej na stronie BIP Urzędu:

http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/417/2728/Otwarty_konkurs_ofert_w_zakresie_dofinansowania_wkladu_wlasnego_do_projektow_realizowanych_z_funduszy_zewnetrznych/