Regionalny Kongres Kobiet Wiejskich w Węzinie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_Kongres_kobiet.jpgRegionalny Kongres Kobiet Wiejskich w Węzinie 7 czerwca 2014 roku zgromadził blisko 300 osób. Wzięły w nim udział nie tylko kobiety. Obrady były prowadzone w 3 panelach dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom:

- gospodarczo-społecznym z udziałem m.in. prof. Katarzyny Duczkowskiej-Małysz i prof. Małgorzaty Duczkowskiej-Piaseckiej, Wójta Gminy Elbląg - Genowefy Kwoczek, sołtysa wsi Węzina - Celiny Sokołowskiej, sportsmenki - Żanety Cieśli, społecznicy - Bożeny Lemierskiej oraz Doroty Dębskiej. Dyskusję moderowała Ewa Gutowska. W tym panelu stwierdzono, że za rozwój lokalny odpowiadają samorządy gmin, podkreślono rolę organizacji pozarządowych w rozwoju społecznym, wygłoszono tezę, że podstawą powodzenia każdego przedsięwzięcia jest solidne wykształcenie i ciężka praca, a kobiety niezależnie od statusu powinny stać na "własnych nogach".  

- przeciwdziałania przemocy z udziałem m.in. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie - Józefa Gdańskiego z zespołem funkcjonariuszy, poseł Elżbietą Gelert, radną Sejmiku WW-M Bernadetą Hordejuk, Ireną Hryckiewicz, Marią Wodzianicką. Dyskusję moderowała Elżbieta Gelert.

- rodziny, pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, w którym uczestniczyły: Jadwiga Król, Barbara Buzdrewicz, Anna Szyszka, Dorota Zięba, Małgorzata Posadzy-Dymowska. Dyskusję moderowała Marta Hajkowicz.

Kongresowi towarzyszyły stoiska organizacji pozarządowych i grup nieformalnych (prace wystawiały: Stowarzyszenie IWA z Władysławowa, Stworzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD, Stowaszyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" z Aniołowa, Stowarzyszenie "Dwie Wsie" z Węziny", OSP z Weklic, Klub Kobiet Aktywnych z Jegłownika). Można było zbadać poziom cukru, hormonów tarczycy, ciśnienie krwi, skorzystać z badania irydologa, porad kosmetyczki i fryzjera, przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy.

Kongres dopełniały wystawy prac malarskich Barbary Krajnik z Markus i Elżbiety Piaścik z Tolkmicka, występy zespołu Barbary Suchodolskiej z Nowakowa oraz zespołów ludowych z Gminy Elbląg.

 S.P.