Nowy wzór wniosku o płatność MP

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prow.pngOd 05.05.2014 r.  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów obowiązuje nowa wersja formularza wniosku o płatność tj. WOP_MP_8Z.
Zmieniony formularz WoP wraz z instrukcją jego wypełniania i załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakładce „WNIOSKI, INSTRUKCJE [1]”. oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

S.Pańczuk