Nabory wniosków - Odnowa i rozwój wsi

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prow.pngSamorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania  w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

Termin składania wniosków - 20.02.2014 - 10.03.2014, godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

Miejsce składania wniosków - Biuro LGD KE pokój 25, 26, lub 29, ul. J.A. Komeńskiego 40 Elbląg.

Limit dostępnych środków - 1.269.462.53 zł.

Minimalna ilość punktów operacji niezbędnych do zakwalifikowania do listy operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi - 19,8 pkt.

O miejscu na liście rankingowej w przypadku uzyskania przez operacje równej ilości punktów decyduje kolejność przyjęcia wniosku aplikacyjnego.

Informacje udzielane są w Biurze LGD KE, ul. J.A. Komeńskiego 40 pokój 25,26,29, tel. 55-239-49-61, 55 643 58 45, 0 602 516 830, 699 965 921

 

S.Pańczuk