Lista rankingowa operacji MP-2013-11-26

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prow.png Informuję, że po kontroli pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińso-Mazurskiego przeprowadzonej 8-9 października 2013 roku, Rada Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, 26 listopada 2013 roku dokonała ponownej oceny zgodności operacji z LSR OW KE wg lokalnych kryteriów. Poniżej zamieszczam Listę rankingową z oceny operacji złożonych w konkursie MP-KONKURS NR 6-2013-LGD KE dokonanej 26 listopada 2013 roku.
Od oceny Rady służy wniskodawcom prawo odwołania w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wynikach oeny.  

S.Pańczuk