XXXIV-II-11-2013 posiedzenie Zarządu

| . Opublikowano w Aktualności

leader2.png Podczas XXXIV-II-11-2013 posiedzenia Zarządu dokonano zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie procedur oceny operacji. Uzgodniono także termin ponownej  oceny wniosków w tworzeniu i rozwoju mikroprzedsiębiorstw i tzw. małych projektów na 20 listopada 2013 roku. Przyjęto nowy termin (od 20 stycznia 2014 roku - do 10 lutego 2014 roku) naboru wniosków w działaniu 311/413 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 313/413 Odnowa i rowój wsi, 413 MP tzw. mały projekt.

S.Pańczuk