Informacje z COP Elbląg

| . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_gp.jpg Młode talenty z szansą na promocję

Program stypendialny „Promocje" jest realizowany od ponad 10 lat przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalnego. Jego celem jest wspieranie uzdolnionych artystycznie młodych elblążan. – Również i w roku 2013 chcemy pomóc w realizacji marzeń. Fundusz programu tworzą wpłaty z 1% oraz środki własne ETK. Zapraszamy młodych i wybitnie uzdolnionych elblążan do zapoznania się z regulaminem i składania wniosków w terminie do 31 października 2013 r. – informuje Teresa Wojcinowicz, prezes stowarzyszenia.

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, w ramach działań Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, oferuje pomoc finansową ofiarom przestępstw.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Stowarzyszenie „Szansa na rozwój" w Elblągu od kwietnia 2013 prowadzi „Punkt konsultacyjny – Szansa na zmianę dla osób uzależnionych i ich rodzin". Osoby dotknięte problemem mogą skorzystać z bezpłatnej, fachowej pomocy specjalistów: pedagoga, terapeuty uzależnień, psychologa, policjanta.

Spotkanie REOP 25 września 2013 roku

Najbliższe spotkanie przedstawicieli Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych odbędzie się wyjątkowo w środę – 25 września, o godzinie 11.

XXV sesja Rady Miejskiej w Elblągu

W czwartek 26 września 2013 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 (sala Nr 301 na II piętrze) odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęcie o godzinie 10:00.


 REGIONU

Trwają konsultacje wojewódzkiego programu współpracy z organizacjami

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii do projektu programu współpracy na rok 2014.

Atomy godne naśladowania

Stowarzyszenie Elbląg Europa zostało laureatem X edycji Konkursu „Godni Naśladowania", w kategorii najlepszej inicjatywy reprezentacji sektora pozarządowego w województwie warmińsko-mazurskim. Nagrodzony został projekt „ATOMY – Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur".

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie

Powstał w kwietniu 2013 r. Jest jednym z 15 ośrodków działających na terenie kraju. Celem jego funkcjonowania jest przybliżenie społeczności regionu Warmii i Mazur priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, samorządem i organizacjami pozarządowymi, poprzez koordynację, inicjowanie i animowanie działań międzynarodowych w regionie.


Z KRAJU

Organizacjo, zarejestruj się w BIP
Organizacje pozarządowe, które realizują zadania publiczne, są zobowiązane zapewnić dostęp do informacji publicznej przez prowadzenie własnego Biuletynu Informacji Publicznej w Internecie. Ten wymóg narzuca ustawa o dostępie do informacji publicznej (zgodnie z Art. 4. ust. 1. pkt. 5.). Teraz organizacje pozarządowe mogą skorzystać z oferty „nbip.pl dla ngo" za darmo.
Więcej informacji: cop.elblag.pl/?page=articles&cat=1&ShowOne=3386&fpage=1

Barwy Wolontariatu 2013
Już po raz czternasty Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce zaprasza wszystkie placówki współpracujące z wolontariuszami do udziału w konkursie. Jego celem jest nagrodzenie najbardziej aktywnych wolontariuszy oraz ukazanie dobrych praktyk współpracy z wolontariuszami. To okazja do podziękowania wolontariuszom, którzy na co dzień współpracują z wieloma organizacjami, środowiskami i osobami prywatnymi.
Więcej informacji: cop.elblag.pl/?page=articles&cat=48&ShowOne=3373&fpage=1

Stypendia z zakresu kultury
Trwa ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkurs na przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Wnioski przyjmowane są do 24 września.

Środki na edukację i rozwój lokalny
Fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na rzecz dobra publicznego, jeszcze do 30 września mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej. Wsparcia w tym zakresie udziela Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga.

Poszukiwane nowatorskie pomysły na edukację kulturalną
Fundacja Orange przyjmuje wnioski do V edycji Programu grantowego Akademia Orange. Szansę dofinansowania mają projekty wykorzystujące innowacyjne narzędzia i metody edukacji kulturalnej. Program jest skierowany do dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz pracujących z nimi osób.

Najnowsze fakty o polskich organizacjach pozarządowych
Stowarzyszenie Klon/Jawor przygotowało kolejny, pogłębiony raport o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w Polsce. Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji się z nim zapoznać, zachęcamy do tego w imieniu autorów.

Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Doroczna Nagroda FRDL została ustanowiona przez założycieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w 2004 roku, dla zwrócenia powszechnej uwagi na osiągnięcia, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Trwa nabór do VI edycji Nagrody.

Jak korzystamy z nowych technologii?

Pracownia Obywatelska prowadzi badanie na temat wykorzystania nowych technologii przez polskie organizacje pozarządowe. Z opublikowanych wyników będą mogły korzystać wszystkie organizacje. Te, które zdecydują się przystąpić do badania, w ramach podziękowania, uzyskają dostęp do „Podręcznika działań w Internecie dla ngo".

Więcej informacji: cop.elblag.pl/?page=articles&cat=1&ShowOne=3377&fpage=1

CZYTAJ WIĘCEJ

www.cop.elblag.pl

www.facebook.com/COP.Elblag