Informacja o ocenie formalnej naboru na wolne stanowisko pracy ARL

Paweł Tucki | . Opublikowano w Aktualności

W wyniku ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko pracy animatora rozowju lokalnego apliacje przesłało 16 kandydatów, a 4 spełniło wymogi formalne.
Po dokonaniu oceny formalnej do testu wiedzy i umiejętności oraz rozmowy kwalifikacyjnej zostali dopuszczeni:

Dykrzewska Ewa, zam. Elbląg
Landowska Kamila,  zam Elbląg
Rutkowska Wioleta, zam. Elbląg
Sawicki Przemysław, zam. Elbląg