Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

Paweł Tucki | . Opublikowano w Aktualności

Informuję,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na animatora rozwoju lokalnego na ww. stanowisko została wybrana Ewa Dykrzewska zamieszkała w Elblągu. Do testu wiedzy i umiejętości oraz rozmowy kwalifikacyjnej zostały dopuszczone 4 osoby, a ukończyły 2 osoby.  W wyniku testu wiedzy Pani Ewa Dykrzewska uzskała 51,3% zajmując pierwszą lokatę, w wyniku testu umiejętności zdobyła 56% zajmując pierwszą lokatę a w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskała najlepszy wynik 100%. Średni wynik wynosi 64,1%.