Obywatele dla Demokracji

| . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_gp.jpg Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w programie organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowaym z funduszy europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem jest zwiększenieu udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi III sektora.

Dotacje można uzyskać na projekty tematyczne, projekty systemowe oraz na współpracę dwustronną.

Nabory wniosków trwaja odpowiedni:

  • na projekty temtyczne - od 1 września do 15 października 2013 roku - wysokość dotacji od 50-250 tys. zł lub do 350 tys. zł dla projektów realizowanych w partnerstwie.
  • na projekty systemowe - od 16 października do 15 listopada 2013 roku - wysokość dotacji od 300 tys. do 1,5 mln zł lub 2 mln zł dla projektów realizowanyh w partnerstwie
  • na współpracę dwustronną - od 1 września 2013 roku do 1 września 2014 roku - na poszukiwanie partnerów i przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich - do 50 000 zł oraz od 3 lutego 2013 roku do 1 grudnia 2015 roku na rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej (wartośc dotacji do 65 tys. zł).

Więcej inforamcji znajduje się na stronie internetowej: www.ngofund.org.pl.

S.Pańczuk