XXX posiedzenie Zarządu

| . Opublikowano w Aktualności

prow.png Podczas XXX-II-7-2013 posiedzenia Zarząd LGD Kanał Elbląski zapoznał się z odwołaniami Beneficjentów od oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, omówił sprawy kadrowe LGD KE oraz zaakceptował udział LGD KE w projektach współpracy. Symulacja oceny zgodności operacji z LSR wskazuje na możliwość uznania większości uzasadnień beneficjentów zawartych w odwołaniach. Do 10 lipca 2013 roku wpłynęło 16 odwołań i jedno uzupełnienie oświadczenia. O liście operacji wybranych do finansowania w wyniku odwołań zdecyduje Rada Stowarzyszenia na posiedzeniu 12 lipca 2013 roku.

S.P.