Gmina Godkowo członkiem LGD Kanału Elbląskiego

| . Opublikowano w Aktualności

prow.png Podczas XII-2-2011 posiedzenia Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego podjęte zostały uchwały o zmianie statutu w związku z rozszerzeniem obszaru LGD i LSR o Gminę Godkowo. W związku z rozszerzeniem przyjęta została zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015.

Gminę Godkowo w LGD Kanału Elbląskiego reprezentują:

Janusz Grzywalski - wójt Gminy Godkowo

Tadeusz Przyborski - Sekretarz Gminy Godkowo

LGD Kanału Elbląskiego funkcjonuje od 18 stycznia 2006 roku. Aktualnie liczy 83 członków zwyczajnych oraz 12 gmin, 2 powiaty, Związek Gmin i Izba Rolnicza.

Podstawowe informacje z zaktualizowanej LSR i efektach dotychczasowej działalności LGD zawarte są w prezentacji.

Aktualizacja_LSR_1

S.Pańczuk