Drukuj

Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Spotkanie na temat Strategii na rzecz zrónoważonego rozwoju będzie miało miejsce 28 września 2016 roku w Ostródzie.

Poniżej zamieszczam tekst z Newlettera Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

"Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił dziś w Sejmie RP informacje nt. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Czytaj więcej: Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel w Sejmie

- Resort brał aktywny udział we wszystkich etapach prac nad tym najważniejszym dokumentem wskazującym kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej – podkreślił minister.

Zwrócił on również uwagę na to, że Strategia przedstawia nowy model rozwoju, a cały rząd bierze odpowiedzialność za sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich.

- Dokument kładzie nacisk na włączenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich oraz zakłada, że korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce ich zamieszkania.

Drukuj

Razem można więcej

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Pod hasłem  "Razem można więcej" przebiegają spotkania informacyjne w gminach KE LGD na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. Spotkania organizują wspólnie Kanał Elbląski LGD i Gminy. Pierwsze spotkanie odbyło się 26 sierpnia 2016 roku w Gminie Markusy, a zamyka kampanię informacyjną Gmina Iława - 27 września 2016 roku. Za nami  są już spotkania w Gminach takich jak: Elbląg, Godkowo, Zalewo, Rychliki, Gronowo Elbląskie, Miłomłyn, Susz, Pasłęk. Dzisiaj planowane jest spotkanie w Kisielicach. Przed nami spotkanie w Małdytach i Iławie. Mimo naszych wspólnych starań - Gmin i LGD - obecność na spotkaniach bywa różna. Na przykładzie Gminy Pasłęk: Gmina wysłała 142 zaproszenia do radnych, sołtysów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. Na spotkaniu tłumów nie było, ale była dyskusja. Spotkania w gminach pokazują, że zaplanowaną i skonsultowaną przez 3.421 osób strategię należy "lekko" zmodyfikować, bo zmieniła się nieco sytuacja.

Razem z nami swoją strategię ekonomii społecznej przedstawiają pracownicy Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych (ESWIP) w Elblągu.

Drukuj

XXII-III-4-2016 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: XXII-III-4-2016 posiedzenie Zarządu12 września 2016 roku, godz. 12.00, w siedzibie Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, odbędzie się XXII-III-4-2016 posiedzenie Zarządu.

PORZĄDEK OBRAD XXII-III-4/2016 posiedzenia Zarządu

CZAS:           12 września 2016 roku na godz. 12.00

MIEJSCE:      Elbląg, ul. Komeńskiego 40, pokój nr 24

PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie i przedstawienie programu posiedzenia Zarządu.
 2. Przyjęcie wniosków i porządku obrad XXII-III-4-2016 posiedzenia Zarządu.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI-III-3-2016 posiedzenia Zarządu z 16 czerwca 2016 roku.
 4. Porządkowanie spraw członkostwa, w tym podjęcie uchwał:
  1. 1.NR XXII-III-4/2/2016 w sprawie wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
  2. 2.NR XXII-III-4/3/2016 w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie „Propozycji koncepcji procesu marketingu i komercjalizacji marki KKE wg Powiatu Ostródzkiego”.
 6. Przyjęcie stanowiska i dokumentacji w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach LSR OW KE 2016-2023.
 7. Uwagi wnioski, sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

S.Pańczuk

Drukuj

Zmiany wzorów wniosków

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Zmiany wzorów wnioskówW związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) informuję, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z):

W związku z powyższym informuję, że wzory ww. dokumentów wraz z instrukcjami ich wypełniania zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR

(http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html ).

 ŹRÓDŁO ARiMR

Drukuj

Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego

W dniach 6-7 września 2016 roku w Elblągu odbyła się naukowa konferencja i warsztaty  pt. "Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego" oraz debata pt. WIEDZA-PRODUKT-WSPÓŁPRACA. Wydarzenia te otwierają realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023.

Ich celem było:

 • zachęcenie potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2023 do inwestowania w turystykę zgodnie z określonymi w strategii wizją, misją, wytyczonymi kierunkami i celami,
 • wypracowanie modelu współpracy na rzecz rozwoju turystyki w Krainie Kanału Elbląskiego,
 • poznanie metod tworzenia pakietów produktów turystycznych,
 • poznanie najważniejszego czynnika rozwoju - potencjału ludzkiego Krainy Kanału Elbląskiego.

Konferencję naukową debatę  i warsztaty prowadzili:

 • prof. dr hab. Janusz Hochleitner - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • prof. dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt - Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium w Gnieźnie,
 • Oleksiy Artyshuk z Kultour.pl w Poznaniu.

Konferencję objął partonatem Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

S.Pańczuk