Drukuj

Nabory wniosków 19.2 PROW 2014-2020

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Nabory wniosków 19.2 PROW 2014-2020Przypomnienie o pierwszych naborach wniosków od 24 października 2016 roku do 14 listopada 2016 roku w ramach działania19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, tj.:

 1) Nabór 1/2016 - podejmowanie działalności gospodarczej - 1.060.000 zł limit dotacji. Dokumentacja konkursowa jest pod linkiem:

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/konkursy/category/320-pdg.html

2) Nabór 1/2016 - inne poza projektami grantowymi i podejmowaniem działalności, czyli:

- rozwijanie działalności - 800.000 zł limit refundacji 

- niekomercyjna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - 600.000 zł limit refundacji

- publikacja/aplikacja mobilna - 50.000 zł limit refundacji

- drogi - 300.000 zł limit refundacji

- odnowione zabytki - 50.000 zł limit refundacji. Dokumentacja konkursowa jest pod linkiem:

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/konkursy/category/321-inne.html

3) Nabór 2/2016 - zadania w projektach grantowych (280.000 zł dotacji), czyli:

- 3 zadania z infrastruktury turystycznej niekomercyjnej - 105.000 zł dotacji

- 3 zadania z infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej - 105.000 zł dotacji

- 1 publikacja - 30.000 zł dotacji

- 1 impreza rozpoczynająca cykl - 20.000 zł

- 2 szkolenia - 20.000 zł. Dokumentacja konkursowa jest pod linkiem:

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/konkursy/category/322-2-2016-g.html

Pytania i odpowiedzi ARiMR znajdują się pod linkiem:

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5390.htm

S.Pańczuk

Drukuj

Jesteśmy członkiem W-M ROT

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Jesteśmy członkiem W-M ROTZarząd Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej przyjął Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w poczet swoich członków - uchwałą nr 30/2016 z 17 października 2016 roku.

Informacje o działalności WM ROT znajdują się na www.wmrot.org

Udział w doborowym towarzystwie kosztuje: wpisowe - 200 zł, składka członkowska za II pólrocze 2016 roku - 300 zł. 

S.Pańczuk

Drukuj

Wyniki realizacji mikroprojektów FIO 2016

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wyniki realizacji mikroprojektów FIO 2016

W ciągu trzech lat realizacji mikroprojektów PO FIO Warmia Mazury Lokalnie zaowocowało w powiecie elbląskim i mieście Elblągu 27 dotacjami na wartość ogółem 106.152,10 zł. Ogółem wartość 27 mikroprojektów wyniosła 182.949,39 zł, wkład własny finansowy wynióśł 24.518,29  zł, a niefinansowy 52.279 zł. W realizację zadań zaangażowało się 504 wolontariuszy. Było 1352 uczestników mikroprojektów i 10.604 odbiorców tych  projektów. Wszystkie mikroprojekty są opisane pod linkiem:

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/projekty-8/inne-projekty.html

S.Pańczuk

 

Drukuj

Rewitalizacja Drulit

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rewitalizacja DrulitFundacja Kanał Elbląski - Drulity - Wspólna Historia znalazła się na pierwszym miesjcu w ocenie wniosków w naborze RPO Warmia Mazury. Wniosek "Rewitalizacja, adaptacja i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów wchodzących w skład zespołu pałacowego w Drulitach" uzyskał 54 pkt. Wartość projektu wynosi  11 117 544,85 zł. Wartość dofinansowania wynosi 4 102 605,69 zł. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania jest partnerem w tym projekcie.

S.Pańczuk