Podwórko pod bocianami w Janowie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Podwórko pod bocianami w JanowieGrupa nieformalna "Janowo na nowo" długo zabiegała o własne miejsce spotkań. W 2018 roku udało im się pozyskać mikrogrant w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie III i wybudować miejsce spotkań mieszkańców. Powstała estetyczna wiata wisująca się w żuławski krajobraz wsi  Janowo.

Tytuł mikroprojektu: Podwórko pod bocianami

Realizator: Janowo na nowo

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wierzba

Wartość projektu: 12 570,00 PLN

Kwota dotacji: 3 500,00 PLN

Opis projektu: stworzenie dobra wspólnego, czyli altany, która przyczyni się do integracji mieszkańców wsi Janowo, ich aktywizacji i pracy na rzecz własnego społeczeństwa. Wyeliminowanie bierności wśród społeczności i zwiększenie możliwości planowania wspólnych działań - tak o sobie napsiali mieszkańcy Janowa.

Gratulujemy i czekamy na wartości dodane mikroprojektu :).

Autr fotografi: Krzysztof Oksiędzki. Jest to efekt monitoringu realizacji zadania.

Czytaj więcej: Podwórko pod bocianami w JanowieCzytaj więcej: Podwórko pod bocianami w JanowieCzytaj więcej: Podwórko pod bocianami w JanowieCzytaj więcej: Podwórko pod bocianami w Janowie

Czytaj więcej: Podwórko pod bocianami w JanowieCzytaj więcej: Podwórko pod bocianami w Janowie

Zgłoś się po nagrodę

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Zgłoś się po nagrodę Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) - struktura zrzeszająca wszystkich interesariuszy dążących do lepszych rezultatów rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej - z okazji 10-lecia swojej działalności w Polsce, zaprasza do udziału w konkursie, mającym na celu wyróżnienie inicjatyw, ukazujących, jak, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, wzrasta atrakcyjność, konkurencyjność i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

 W bieżącej edycji konkursu, Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą zgłaszać projekty w pięciu kategoriach tematycznych:

  • Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;
  • Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;
  • Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);
  • Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;
  • LEADER - inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.

Przygotowanie ofert produktów turystycznych do sprzedaży - warsztaty

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Przygotowanie ofert produktów turystycznych do sprzedaży - warsztatyZapraszamy na warsztaty z przygotowania ofert produktów turystycznych do sprzedaży: Dworek Sople, 19-20 listopada 2018 roku od godz. 10.00.

W programie warsztatów:

1) katalog kosztów produktów turystycznych

2) minibiznesplan produktu turystycznego

3) ustalenie jednej ceny produktu turystycznego

4) strategia współpracy i podział zysku, metody rozliczeń

5) usługi cyfrowe i portale wspierające sprzedaż oferty turystycznej

6) przygotowanie pakietów i oferty turystycznej

7) sieć dystrybucji, wdrożenie produktów turystycznych

8) nowy produkt na rynku

Smaki dzieciństwa - wiejska tradycja wspólnego kiszenia kapusty

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Smaki dzieciństwa - wiejska tradycja wspólnego kiszenia kapusty Tytuł: Smaki dzieciństwa – wiejska tradycja wspólnego kiszenia kapusty

Realizator: Smakosze tradycji

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem”

Wartość projektu: 5 150,00 PLN

Kwota dotacji: 4 250,00 PLN

Cel projektu: aktywne i trwałe zaangażowanie obywateli wsi Oleśno w życie publiczne i działania integrujące całe rodziny.

20 paździrnika 2018 roku mieszkańcy Oleśna i przyjaciele zebrali sie przy wspólnym kiszeniu kapusty. Z wielkim zapałem zabrano się za czyszczenie, ważenei i szatkowanei kapusty. Przygotowywano marchew i sól. Deptano w beczkach kapustę, raczono się gorącym kapuśniakiem, kiełbaską z grilla i nalewką z rajskich jabłek.  

Dowcipom i zabawie nie było końca. Cztery pokolenia przyjemnie i pożytecznie spędziły ze sobą czas. 

Na końcu nastąpił podział dobra. Umówiono sie na wspólne gotowanie potraw z zakiszonej kapusty :) 

Umowy FIO WML III podpisane

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowy FIO WML III podpisane12 października 2018 roku zostały podpisane umowy PO FIO Warmia Mazury Lokalnie III. Do dofinansowania zostało wybranych 11 zadań służących tworzeniu dobra wspólnego, natomiast umowy zawarto z 10 podmiotami, w tym 2 młodymi organizacjami pozarządowymi i 8 grupami nieformalnymi i patronackimi organizacjami. Kwota dofinansowania wyniosła 42.563,88 PLN, a łączna kwota 10 zadań do realizacji 64.722,89 PLN ogółem. Podpisane umowy dotyczą:

1. Tytuł: Pomagamy i nie marnujemy

Młode organizacja pozarządowa: STOWARZYSZENIE PAJDKA

Wartość projektu: 5 778,89 PLN

Kwota dotacji: 4 478,89 PLN

Cel projektu: usprawnienie wydawana żywności osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, opracowanie procedur wydawania żywności poprzez zakup sprzętu biurowego.