Zaproszenie Walne Zebranie Członków

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania uprzejmie zapraszam na XXII/1/2019 posiedzenie Walnego Zebrania Członków w Elblągu, ul. Saperów 14A, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego – 22 marca 2019 roku w godz. 12.00-13.45 w I terminie lub 12.15-14.00 w II terminie. Bardzo proszę o udział w XXII/1/2019 posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW obejmuje:

 1. Otwarcie i przedstawienie celu Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie wniosków i porządku obrad XXII-1-2019 Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie protokołu z WZC XXI-1-2018 posiedzenia WZC zwołanego na 19 lutego 2018 roku.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań organów Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2018 rok, w tym Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Rady.
 5. Wyniki warsztatu refleksyjnego nad realizacją LSR OW KE na lata 2016-2023 i propozycją podziału dodatkowych środków LSR OW KE 2016-2023.
 6. Dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie:UCHWAŁY nr XXII/1/1/2019 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
  • UCHWAŁY nr XXII/1/2/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań merytorycznych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2018 rok.
  • UCHWAŁY nr XXII/1/3/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2018 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
  • UCHWAŁY nr XXII/1/4/2019 w sprawie raportu z monitoringu i ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, funkcjonowania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania i sytuacji społeczno–gospodarczej za lata 2016-2018
  • UCHWAŁY nr XXII/1/5/2019 w sprawie raportu z monitoringu rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego za kres 2017-2018.
  • UCHWAŁY nr XXII/1/6/2018 w sprawie przyjęcia Planu finansowego Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na 2019 rok.
  • UCHWAŁY nr XXI/I1/7/2019 w sprawie przyjęcia Planu pracy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na 2019 rok.
  • UCHWAŁY nr XXII/1/8/2018 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do zaciągania zobowiązań finansowych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu XXII/IV/1/2019 z bieżącego posiedzenia Walnego Zebrania Członków.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

S.Pańczuk

Spotkanie informacyjne FIO WML 3

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy na spotkanie informacyjne Programu Mikrodotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 3 15 marca 2019 roku w godz. 12.00-14.00 w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, sala nr 8.

Przedstawimy:

1) cel konkursu mikrodotacji PO FIO WML 3

2) Warunki i zasady ubiegania się mikrodotacje PO FIO WML 3

3) Koszty kwalifikowalne

4) Obowiązki RODO w naborze wniosków

5) skonsultujemy pomysły na mikrodotacje

Zapraszamy! Dowiesz się co i jak z finansowaniem młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, warunkami składania wniosków i dofinansowania zadań.

S.Pańczuk

Granty na współpracę międzynarodową

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Granty na współpracę ponadnarodową.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w OLSZTYNIE obędzie się dnia 11.03.2019 r. (poniedziałek) o godz. 14:00, Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, sala na parterze, ul. Tarasa Szewczenki 1

Zapisy uczestników prowadzone są poprzez stronę: https://832406-112341.evenea.pl/ Udział jest bezpłatny.

Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o granty na wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań we współpracy ponadnarodowej.

Strona projektu: https://grupaprofesja.com/mwso

Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.”

POWR.04.03.00-00-0093/17

Dofinansowanie z UE: 11 832 722,70 zł

Operator grantów: Grupa Profesja,

EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze, Fundacja Partycypacji Społecznej, Grone NRW

Kontakt z Zespołem Projektowym

telefoniczny: 663 667 883     570 683 776

mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie naboru PO FIO WML 3 - 2019

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”, Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” i Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

Więcej pod linkiem LGD Warmiński Zakątek

http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index13.php?site=fio/artykul&cat=4&art=538

Po warsztacie refleksyjnym

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

25 lutego 2019 roku odbył się warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSr i funkcjonowania LGD. Zaprezentowane zostały:

1) wskaźniki makroekonomiczne

2) wyniki wdrażania LSR OW KE na lata 2016-2023

3) funkcjonowanie LGD Kanału Elbląskiego

4) koordynacja Krainy Kanału Elbląskiego

5) zebrane wyniki ankiet monitorujących i ewaluacyjnych dityczących:

a) oceny wdrażania LSR i funkcjonowania LGD

b) planowania nowych zadań pod dodatkowe środki PROW 2016-2023 

Prezentacja z warsztatu refleksyjnego znajduje się pod poniższym linkiem:

S.Pańczuk