Smaki dzieciństwa - wiejska tradycja wspólnego kiszenia kapusty

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Smaki dzieciństwa - wiejska tradycja wspólnego kiszenia kapusty Tytuł: Smaki dzieciństwa – wiejska tradycja wspólnego kiszenia kapusty

Realizator: Smakosze tradycji

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem”

Wartość projektu: 5 150,00 PLN

Kwota dotacji: 4 250,00 PLN

Cel projektu: aktywne i trwałe zaangażowanie obywateli wsi Oleśno w życie publiczne i działania integrujące całe rodziny.

20 paździrnika 2018 roku mieszkańcy Oleśna i przyjaciele zebrali sie przy wspólnym kiszeniu kapusty. Z wielkim zapałem zabrano się za czyszczenie, ważenei i szatkowanei kapusty. Przygotowywano marchew i sól. Deptano w beczkach kapustę, raczono się gorącym kapuśniakiem, kiełbaską z grilla i nalewką z rajskich jabłek.  

Dowcipom i zabawie nie było końca. Cztery pokolenia przyjemnie i pożytecznie spędziły ze sobą czas. 

Na końcu nastąpił podział dobra. Umówiono sie na wspólne gotowanie potraw z zakiszonej kapusty :) 

Umowy FIO WML III podpisane

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowy FIO WML III podpisane12 października 2018 roku zostały podpisane umowy PO FIO Warmia Mazury Lokalnie III. Do dofinansowania zostało wybranych 11 zadań służących tworzeniu dobra wspólnego, natomiast umowy zawarto z 10 podmiotami, w tym 2 młodymi organizacjami pozarządowymi i 8 grupami nieformalnymi i patronackimi organizacjami. Kwota dofinansowania wyniosła 42.563,88 PLN, a łączna kwota 10 zadań do realizacji 64.722,89 PLN ogółem. Podpisane umowy dotyczą:

1. Tytuł: Pomagamy i nie marnujemy

Młode organizacja pozarządowa: STOWARZYSZENIE PAJDKA

Wartość projektu: 5 778,89 PLN

Kwota dotacji: 4 478,89 PLN

Cel projektu: usprawnienie wydawana żywności osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, opracowanie procedur wydawania żywności poprzez zakup sprzętu biurowego.

 

2. Tytuł: Zwiększenie potencjału organizacyjnego Stowarzyszenia „Nasza Wenecja”

Młode organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie „Nasza Wenecja”

Wartość projektu: 5 780,00 PLN

Kwota dotacji: 5 000,00 PLN

Cel projektu: zwiększenie potencjału stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania, wyrównanie szans rozwojowych, zwiększenie kompetencji członków

 

3. Tytuł: MAGIA GIER PLANSZOWYCH

Realizator: AKTYWNE WARSZEWO

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy

Wartość projektu: 6 900,00 PLN

Kwota dotacji: 5 000,00 PLN

Cel projektu: aktywizacja mieszkańców do współpracy i pogłębienia relacji międzysąsiedzkich i międzypokoleniowych. Regularne spotykanie się na świetlicy wiejskiej i gra w gry planszowe przeznaczone zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Rozwój potencjału twórczego uczestników.

 

4. Tytuł: Miejsce spotkań w Babiej Dolinie

Realizator: Babia Dolina z inicjatywą

Wnioskodawca: FUNDACJA „Teraz My”

Wartość projektu: 5 750,00 PLN

Kwota dotacji: 4 000,00 PLN

Cel projektu: stworzenie miejsca rekreacyjnego z którego mieszkańcy, jak i przyjezdni będą mogli skorzystać. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie umiejętności obserwacji przyrody, zdobycie umiejętności rozpoznawania ptaków, poprzez warsztaty z budowy karmników.

 

5. Tytuł: Podwórko pod bocianami

Realizator: Janowo na nowo

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wierzba

Wartość projektu: 12 570,00 PLN

Kwota dotacji: 3 500,00 PLN

Opis projektu: stworzenie dobra wspólnego, czyli altany, która przyczyni się do integracji mieszkańców wsi Janowo, ich aktywizacji i pracy na rzecz własnego społeczeństwa. Wyeliminowanie bierności wśród społeczności i zwiększenie możliwości planowania wspólnych działań.

 

6. Tytuł: Działaj z nami

Realizator: Razem można więcej

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie Elbląskim

Wartość projektu: 3 530,00 PLN

Kwota dotacji: 2 900,00 PLN

Cel projektu: kształtowanie postawy obywatelskiej poprzez eliminowanie popularnej wśród ludzi obojętności na krzywdę lub potrzebę pomocy drugiej osoby. Nauka pierwszej pomocy przedmedycznej jako wzmocnienie potencjału wiary drugiej osoby w umiejętność udzielenia prawidłowej pomocy.

 

7. Tytuł: ŻYJMY ZDROWO I KOLOROWO

Realizator: „Bielnikowo”

Wnioskodawca: Janów-Drużno-Truso

Wartość projektu: 5 895,00 PLN

Kwota dotacji: 4 234,99 PLN

Cel projektu: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym, poprzez organizację działań o charakterze sportowo – rekreacyjnym z zachowaniem wspólnej, równoprawnej w podziale zadań decyzji, dotyczącej  aktywności uczestników. Rozbudzenie wśród młodzieży oraz ukształtowanie postaw prozdrowotnych. Przeciwdziałanie biernemu trybowi życia oraz niskiej świadomości jego wpływu na samopoczucie i zdrowie.

 

8. Tytuł: Rewitalizacja terenu wokół stawu

Realizator: AKTYWNE BORZYNOWO

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Borzynowie

Wartość projektu: 7 829,00 PLN

Kwota dotacji: 4 900,00 PLN

Cel projektu: poprawa wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie miejsca w celu wspólnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, w tym seniorów. Poprawa estetyki, dotąd niedostatecznie zagospodarowanego terenu wokół stawu poprzez odmulenie stawu, stworzenie zacisznego miejsca do spędzenia wolnego czasu, zaspokojenie dobra wspólnego.

 

9. Tytuł: Organizacja Święta Wiatru w Łęczu – Wiosce Wiatru i Podcieni

Realizator: Miłośnicy Wiatru w Łęczu – Wiosce Wiatru i Podcieni

Wnioskodawca: Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego

Wartość projektu: 5 540,00 PLN

Kwota dotacji: 4 300,00 PLN

Cel projektu: integracja mieszkańców, wypracowanie modelu wspólnej organizacji wydarzenia, zwiększenie wiary we własne siły i możliwości lokalnej społeczności. Zwiększenie poczucia własnej tożsamości. Poprawa rozpoznawalności Łęcza jako wioski tematycznej.

 

Tytuł: Smaki dzieciństwa – wiejska tradycja wspólnego kiszenia kapusty

Realizator: Smakosze tradycji

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem”

Wartość projektu: 5 150,00 PLN

Kwota dotacji: 4 250,00 PLN

Cel projektu: aktywne i trwałe zaangażowanie obywateli wsi Oleśno w życie publiczne i działania integrujące całe rodziny.

K. Oksiędzki

Czytaj więcej: Umowy FIO WML III podpisaneCzytaj więcej: Umowy FIO WML III podpisaneCzytaj więcej: Umowy FIO WML III podpisaneCzytaj więcej: Umowy FIO WML III podpisaneCzytaj więcej: Umowy FIO WML III podpisaneCzytaj więcej: Umowy FIO WML III podpisaneCzytaj więcej: Umowy FIO WML III podpisaneCzytaj więcej: Umowy FIO WML III podpisaneCzytaj więcej: Umowy FIO WML III podpisane

 

10. 

 

Środek Świata Przedsiębiorczych Kobiet

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Środek Świata Przedsiębiorczych KobietZakończony został cykl spotkań szkoleniowych wzmacniających kompetencje przedsiębiorczych kobiet. Na podstawie książki Pani profesor o aktywizowaniu przedsiębiorczych kobiet powstał projekt dotyczący wzmocnienia kompetencji przedsiębiorczych kobiet z Krainy Kanału Elbląskiego. Było o różnicach w prowadzeniu biznesu przez kobiety i mężczyzn, priorytetach i celach, o motywowaniu, o zarządzaniu czasem i samorozwojem, sztuce skutecznej komunikacji, a nawet sztuce wizażu. Wielkie podziękowania za to wszystko, co wydarzyło się podczas trzech spotkań szkoleniowych przekazuję w imieniu uczestniczek spotkań szkoleniowych:

Zaproszenie na II Kongres Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Zaproszenie na II Kongres Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej100 biur zarejestrowało się już na II Międzynarodowy Kongres Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej w Krakowie.  

Trwają przygotowania do 2 Międzynarodowego Kongresu Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej, który odbędzie się w dniach 7-11 listopada 2018 r. w Krakowie. Pierwsza edycja Kongresu, który odbył się w dniach 8-12 listopada 2017 r. pod tytułem "Śladami św. Papieża Jana Pawła II", wzbudził ogromne zainteresowanie w środowisku turystycznym na całym świecie. Na to jedyne w Europe Środkowo-Wschodniej przedsięwzięcie skupiające specjalistów z zakresu turystyki religijnej i pielgrzymkowej przyjechało ok. 200 touroperatorów i organizatorów turystycznych z prawie 30 krajów. Najliczniejsza grupa reprezentowała Hiszpanię, a następnie Włochy, ale byli także przedstawiciele takich krajów jak Japonia, Malezja, Paragwaj, Argentyna, Meksyk, USA, Kanada, Izrael oraz wielu innych krajów (głównie europejskich). Gośćmi honorowymi były miasta Fatima i San Giovanni Rotondo. W czasie trwania kongresu goście wielokrotnie komentowali ogromną radość i wdzięczność z możliwości uczestniczenia w kongresie, podkreślali profesjonalizm organizacji i dyskutowali o możliwościach jakie niesie ze sobą oferta handlowa Krakowa i Małopolski. Zdjęcia z tego wydarzenia można oglądać na: www.icortap.com/pl/galeriaoraz na www.facebook.com/ICoRTaP i na www.instagram.com/icortap_congress/, a opinie na: www.icortap.com/pl/opinie

 

Zaproszenie na szkolenie przewodników turystycznych

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Zaproszenie na szkolenie przewodników turystycznychZapraszamy na szkolenie przewodników turystycznych do Iławy 5.10. 2018 roku.

OTO PROGRAM SZKOLENIA:

5 października 2018 r., godz. 9:00

Miejsce:             HOTEL STARY TARTAK, ul. Biskupska 5, 14-200 Iława

09:00-09:15        Rejestracja uczestników szkolenia.

90:20-09:25        Przywitanie przybyłych Gości – prezentacja KE LGD.

09:30-10:00        Wykład (produkty turystyczne Iławy i okolic)
Dariusz Paczkowski.

10:05-10:20        Przerwa kawowa.

10:25-13:20        Szkolenie terenowe „Iława znana i nieznana”.

13:25-14:15        Obiad.

14:20-15:00        Podsumowanie i zakończenie szkolenia. Wymiana uwag, wskazówek, rad i doświadczeń między przewodnikami turystycznymi.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, bardzo proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 30 września 2018 roku faxem lub mailem na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Więcej informacji pod nr tel. 55 239 49 61, 55 643 58 45

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, zadeklarowanie udziału i nieuczestniczenie w szkoleniu skutkować będzie zwrotem kosztów szkolenia przez zgłoszonego