XXVIII-III-4-2017 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: XXVIII-III-4-2017 posiedzenie ZarząduZapraszam na XXVIII-III-4/2017 posiedzenie Zarządu na 26 czerwca 2017 rokuna godz. 12.00 w Elblągu ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, p.24.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie porządku XXVIII-III-4/2017 obrad posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII-III-3/2017 posiedzenia Zarządu z 28 marca 2017 roku.
3. Podjęcie uchwały NR XXVIII_III_4_Z_04_UCHWALA_Z_NR_XXVIII-4-1/2017 w sprawie Regulaminu świadczonych usług doradczych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wsie tematyczne Krainy Kanału ElbląskiegoStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty spełniające wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym do składania ofert w ramach zadania zaplanowanego dla operacji własnej LGD pn. Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego realizowanej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Termin składania ofert trwa do 7 czerwca 2017 r. Wybór wykonawcy zostanie rozstrzygnięty do 14 czerwca 2017 roku.

W wyszukiwarce ogłoszenia prosimy wpisać ID ogłoszenia: 48/31/05/2017

Poniżej link do wyszukania ogłoszenia:

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

Stypendia dla młodzieży z obszarów wiejskich

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Stypendia dla młodzieży z obszarów wiejskichMłodzież z obszarów wiejskich może skorzystać ze stypendiów pomostowych przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Przedsięwzięcie zostało zainicjowane w 2002 roku w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Program ułatwia uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, w tym z terenów popegeerowskich, podjęcie decyzji o kontynuacji nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów.